Uncategorized

Bolehkah Teknologi Suria Terapung Bertahan Di Laut?

Berdasarkan petikan di BBC.Com, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai lebih daripada 10,000 pulau, jadi membekalkan seluruh negara dengan elektrik adalah satu cabaran yang besar.