Skim M-SEP Baharu Direka Untuk Memastikan Firma Mengambil Atau Melatih Pekerja Tempatan Berdasarkan Tan See Leng

Berdasarkan petikan di ChannelNewsAsia.Com, SkimTenaga Manusia untuk Keutamaan Ekonomi Strategik (M-SEP) baharu direka dengan syarat yang memerlukan firma yang mengambil bahagian untuk mengupah atau melatih pekerja tempatan, kata Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura iaitu  Tan See Leng pada hari Isnin yang lepas .

“M-SEP bekerjasama dengan usaha kerajaan sedia ada untuk membangunkan saluran paip bakat tempatan,” kata Dr Tan menjawab beberapa soalan parlimen tentang bagaimana skim baharu itu akan memberi manfaat kepada pekerja tempatan.

Dilancarkan bulan lepas, skim baharu itu membenarkan syarikat yang mempunyai rancangan pengembangan untuk mengupah lebih ramai pemegang Pas S dan permit kerja untuk sementara waktu daripada yang dibenarkan oleh kuota lazim untuk industri mereka.

Untuk syrat kelayakan, syarikat perlu memenuhi dua syarat.

Pertama, mereka mestilah “firma penggerak jarum” untuk keutamaan ekonomi Singapura. Kedua, mereka perlu komited untuk mengambil dan melatih pekerja tempatan, sama ada dengan meningkatkan saiz tenaga kerja tempatan mereka atau menghantar pekerja mereka ke program latihan yang diluluskan.

Firma boleh memilih untuk mengambil pekerja tempatan melalui saluran mereka sendiri atau program kerajaan, asalkan pekerja ini dibayar melebihi gaji kelayakan tempatan sebanyak S$1,400. Firma sedemikian perlu mencapai peningkatan bersih dalam pekerja tempatan, kata Dr Tan yang juga Menteri Tenaga Manusia.

Profesional pertengahan kerjaya, pengurus, eksekutif dan juruteknik (PMET) yang diupah melalui skim kerjaya lain juga akan mengambil kira syarat pengambilan lebih ramai warga tempatan ini, katanya menjawab soalan sama ada skim M-SEP boleh memberi lebih tumpuan kepada pertengahan kerjaya pekerja.

Tetapi pihak berkuasa sedia maklum bahawa adalah tidak realistik untuk mengharapkan semua firma dapat memenuhi kriteria pengambilan pekerja di tengah-tengah pasaran buruh yang ketat, tambah Dr Tan.

Firma juga boleh menghantar pekerja tempatan mereka ke senarai program latihan yang diiktiraf seperti yang ditadbir oleh Workforce Singapore atau SkillsFuture Singapore.

Firma mesti mengekalkan bahagian tenaga kerja tempatan mereka secara minimum dalam tempoh dua tahun menggunakan skim M-SEP.

Mengenai cara pihak berkuasa akan memastikan bahawa komitmen latihan dan pengambilan pekerja dipatuhi, Dr Tan berkata: “Akhirnya, ini adalah firma yang menyokong keutamaan ekonomi strategik kami, dan yang mana kami bekerjasama rapat dengannya.

Mereka tahu bahawa jika mereka berjaya, mereka memerlukan lebih ramai pekerja tempatan dengan kemahiran yang betul, dan adalah wajar untuk melabur dalam saluran paip bakat tempatan sambil mereka bergerak untuk merebut peluang baharu.

MEMBANTU PERKEMBANGAN FIRMA

Dr Tan berkata skim M-SEP direka untuk bekerjasama dengan skim kerajaan lain yang menyokong keutamaan ekonomi.

“Firma yang menyertai program ini menyumbang ke arah daya saing Singapura dan menjana peluang ekonomi untuk rakyat Singapura,” katanya.

Menjawab soalan mengenai isyarat skim baharu berkenaan dengan automasi dan pergantungan kepada pekerja asing, menteri menyatakan bahawa program yang mesti disertai oleh syarikat untuk melayakkan diri untuk skim itu adalah berkaitan bukan hanya dengan pertumbuhan, tetapi juga untuk membantu firma untuk menjadi lebih produktif pada masa yang sama, melalui inovasi dan pengantarabangsaan.

“Untuk mengurangkan pergantungan kepada sejumlah besar pekerja asing berkemahiran rendah dan sederhana, dan meneruskan perjalanan automasi mereka, firma perlu berputar dan berubah,” kata Dr Tan.

Kementerian Tenaga Manusia dan Kementerian Perdagangan dan Industri sebelum ini berkata contoh program berkaitan termasuk Insentif Pembangunan dan Pengembangan Lembaga Pembangunan Ekonomi serta program Scale-Up SG Enterprise Singapore.

Program tersebut adalah selaras dengan keutamaan ekonomi yang penting seperti melabur dalam strategi hab Singapura, inovasi atau penyelidikan dan pembangunan, dan pengembangan luar negara.

Kementerian berkata pada masa itu bahawa kira-kira 1,000 firma kurang daripada 1 peratus daripada semua perniagaan berdaftar di Singapura memenuhi keperluan ini.

“M-SEP adalah selektif dalam menyasarkan firma atau pelaburan yang akan mengembangkan ekonomi kita dan juga mengembangkan daya saing kita,” kata Dr Tan pada Isnin.

Tambahnya, M-SEP hanya menyediakan sokongan untuk masa yang terhad.

“Walaupun syarikat menggunakan pekerja asing tambahan untuk melakukan perubahan pada mulanya, kelonggaran ini terhad masa dan ia akan berhenti selepas tempoh sokongan,” katanya.

Tambahnya, PKS dan syarikat kecil boleh melayakkan diri untuk skim itu selagi mereka memenuhi syarat yang diperlukan.

Bagaimanapun, penyedia perkhidmatan penyumberan luar tidak akan dibenarkan mengambil lebih ramai pekerja asing berdasarkan pelanggan mereka yang layak untuk skim itu, kata Dr Tan.

Menteri itu berkata terdapat langkah lain untuk memastikan firma yang menyediakan perkhidmatan penting, seperti dalam penjagaan kesihatan atau pembersihan taman perumahan awam, mempunyai akses kepada tenaga kerja asing untuk fungsi penting.

Ahli Parlimen Leon Perera (WP-Aljunied) bertanya sama ada pengenalan M-SEP, dengan kuota tambahannya untuk pekerja asing, berjumlah pusingan U dalam dasar tenaga kerja asing Kerajaan.

Dr Tan menjawab bahawa skim baharu itu “bukan pusingan U”, sambil menambah bahawa ia disediakan untuk membantu Singapura merebut peluang selaras dengan tiga keutamaan ekonominya iaitu mengembangkan strategi hab, melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, serta sebagai pengantarabangsaan.

“Jadi, tiada pusingan U. Kami terus memujuk syarikat kami untuk mengautomasikan selari dengan kemajuan dan perkembangan terkini. Kami terus memujuk syarikat kami untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan nilai syarikat kami,” kata menteri itu.

“Tetapi dalam proses untuk sampai ke sana, ini adalah bagaimana kami melihat kami boleh membantu kumpulan syarikat yang sangat terpilih yang telah kami bekerjasama dan kami tahu bahawa mereka berada di puncak untuk dapat membuat pangsi yang ketara itu dan tolong berikan mereka semangat seperti yang perlu.”

Dr Tan berkata jumlah Pas S tambahan dan permit kerja yang akan dikeluarkan bergantung kepada kadar penggunaan skim M-SEP. Tidak semua daripada kira-kira 1,000 firma akan memerlukan sokongan M-SEP, katanya.

“Kami akan memantau kadar pengambilan dengan teliti dan kami akan mengkaji semula skim itu dengan sewajarnya,” katanya.

Menteri itu menegaskan bahawa pihak berkuasa mengambil serius isu keadilan di tempat kerja.

Firma yang telah melanggar Rangka Kerja Pertimbangan Adil atau Garis Panduan Tiga Pihak mengenai Amalan Pekerjaan Adil mungkin dihalang daripada keistimewaan pas kerja dan tidak akan layak untuk skim M-SEP baharu.

Mereka yang masih menjalani siasatan akan dinilai berdasarkan kes demi kes.

Sambil menyatakan bahawa pihak berkuasa sedang berusaha untuk memasukkan Garis Panduan Tiga Pihak mengenai Amalan Pekerjaan Adil dalam undang-undang, Dr Tan berkata: “Kami akan mengambil rujukan daripada rangka kerja penalti undang-undang baharu apabila memutuskan layanan terhadap firma tersebut.”

Beliau menambah bahawa tenaga kerja tidak seharusnya menjadi kekangan kepada pertumbuhan dan ia adalah paling penting untuk memastikan rakyat Singapura boleh mendapat manfaat daripada keutamaan ekonomi negara.

“Direka bentuk dengan mengambil kira objektif utama ini, M-SEP akan mengukuhkan daya saing kita,” katanya kepada Parlimen.

Kerajaan akan terus memantau hasil skim M-SEP, dan akan membolehkan kami menjana peluang ekonomi dan memberikan hasil yang lebih baik untuk rakyat Singapura.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *