Usaha Dalam Pemulihan Akademik Pelajar, Dilihat Dari Aspek Momentum Atau Pendekatan Melalui Pemulihan

Memetik petikan, USNEWS.Com, kebanyakan sekolah yang dibiayai ratusan billion dolar dalam melaksanakan pemulihan akademik berada dalam pemerhatian persekutuan di mana strategi untuk proses pemulihan ini perlu dilaksanakan dengan cara pendedahan proses pembelajaran yang lebih laju pada gred yang sedia ada atau melalui pendekatan strategi pemulihan yang lain.

Apabila pelajar diseluruh negara mula untuk kembali ke sekolah di awal permulaan tahun ini, para pengajar bersedia untuk menghadapi cabaran dalam usaha untuk mengembalikan para pelajar ke peringkat gred yang betul setelah proses pembelajaran yang terkesan selama dua tahun akibat wabak penyakit Covid-19 yang melanda seluruh negara.

Hasil kaji selidik menunjukkan tahap akademik berada pada tahap yang membimbangkan di mana sebahagian besar pelajar yang tidak mampu untuk meneruskan pembelajarannya terutama bagi pelajar yang berpendapatan rendah dan bagi pelajar yang tinggal di kawasan yang menitik beratkan taraf sosial, warna kulit, ekonomi dan juga politik. Kawasan-kawasan ini juga menunjukkan tahap pemulihan yang sangat minima jika dibandingkan dengan kawasan penempatan yang lain.

Kini, memandangkan kebanyakan sekolah menerima bantuan daripada kerajaan masing-masing dalam memulihkan akademik, satu kajian baru menunjukkan bahawa kanak-kanak yang didedahkan kepada cabaran dalam peringkat gred yang dipercepatkan adalah lebih berkesan dalam menumpukan perhatian mereka terhadap strategi pemulihan yang tertumpu pada kemahiran yang sepatutnya mereka miliki dan dikuasai dalam gred sebelumnya. Tetapi pelajar di majoriti sekolah yang mempunyai latar belakang yang sedikit berbeza, Latin dan berpendapatan rendah, penyelidikan juga menunjukkan, berkemungkinan untuk didedahkan dengan strategi pemulihan, walaupun mereka juga menunjukkan tahap kejayaan yang sama dengan kerja peringkat gred seperti pelajar di sekolah majoriti di kawasan yang membangun dan berpendapatan tinggi.

“Ia benar-benar satu penemuan yang menarik kerana niat pemulihan adalah untuk mengurangkan rasa tekanan terhadap pelajaran yang terganggu dalam tempoh dua tahun ini, tetapi kami melihat perkara sebaliknya berlaku,” kata Billy McRae, pengarah penyelidikan dan strategi di Zearn, sebuah organisasi pendidikan yang mengendalikan salah satu program pembelajaran matematik yang paling banyak digunakan dalam program untuk pelajar K-8 di negara ini. “Kadar perjuangan pelajar meningkat dengan ketara dan kelemahan para pelajar boleh dipulihkan.”

Data yang dikumpul bukanlah data percubaan yang diambil secara rawak namun data yang digunakan boleh dikatakan sebagai data yang dikumpul secara  standard untuk penyelidikan. Tetapi ia perlu melihat secara mendalam bagaimana 600,000 pelajar sekolah rendah dan menengah di semua 50 negeri bertindak balas terhadap lebih daripada 5 juta contoh pembelajaran pecutan dan pemulihan dalam matematik sepanjang dua tahun persekolahan, iaitu tahun 2020-2021 dan 2021-2022.

Sebagai contoh, sama ada pelajar gred lima yang menghadapi masalah membahagikan pecahan diberi pemulihan yang mungkin memerlukan mereka melengkapkan semakan sepanjang kandungan daripada gred terdahulu, seperti menambah dan menolak pecahan, atau sama ada guru mereka menggunakan pendekatan ekspress dengan memberikan sejumlah kecil kerja asas yang berkait rapat dengan perkara yang dia pelajari dalam gred itu, gambaran visual tentang cara objek boleh dibahagikan.

Penyelidik mendapati bahawa apabila pelajar didedahkan dengan pendekatan yang lebih laju berbanding sebelum ini secara konsisten, mereka mampu melengkapkan dua kali ganda jumlah pelajaran peringkat gred dan kurang bergelut dalam pembelajaran matematik mereka.

Apabila keadaan ini mampu dibendung dengan jayanya, data menunjukkan para pelajar akan mempunyai 44% kemungkinan bergelut pada pelajaran peringkat gred seterusnya, manakala apabila pelajar mengalami pecutan pembelajaran, dia hanya mempunyai 36% kemungkinan bergelut pada pelajaran seterusnya. Dalam erti kata lain, pelajar bergelut 17% kurang dalam matematik dengan pecutan pembelajaran daripada pemulihan.

Terutama, 9% daripada pelajar yang mendaftar di sekolah di kawasan bandar telah diberikan kandungan pemulihan sebagai tindak balas kepada proses pemulihan ini berbanding dengan 15% pelajar yang mendaftar di sekolah yang berada pada kawasan yang bependapatan rendah dan Latin. Di samping itu, 8% pelajar yang mendaftar di sekolah berpendapatan tinggi telah diberikan pemulihan berbanding 15% daripada mereka daripada latar belakang berpendapatan rendah.

Secara ansuran, apabila pelajar yang bergelut di sekolah luar bandar atau Latino diberikan pecutan pembelajaran, mereka bergelut lebih kurang 19% kurang daripada semasa mereka didedahkan dengan strategi pemulihan.

“Penyelidikan tidak dapat memberitahu kami mengapa guru tertentu membuat keputusan intervensi tertentu,” kata McRae.

“Tetapi apabila memikirkan gambaran yang lebih besar mengapa ini penting,” katanya, “begitu ramai pelajar telah ketinggalan selama bertahun-tahun gangguan pandemik, dan pelajar yang keluarga mereka mengalami kemiskinan, pelajar yang yang tidak berpendapatan rendah dan Latino semakin ketinggalan. Kami memerlukan pilihan yang praktikal dan berskala untuk mengangkatnya dan menggerakkannya ke hadapan.”

Penemuan ini susulan data baharu daripada kerajaan persekutuan yang menunjukkan bahawa arahan pemulihan adalah strategi paling biasa digunakan oleh sekolah awam dalam usaha menyokong pemulihan pembelajaran. Terdapat 72% sekolah menggunakan pembelajaran pemulihan semasa tahun persekolahan 2021-2022, menurut pengumpulan data terkini daripada Pusat Statistik Pendidikan Kebangsaan. Lebih sedikit daripada separuh, 56%, menggunakan tunjuk ajar, yang lebih sejajar dengan pembelajaran dipercepat.

Pakar dasar pendidikan dan kewangan mengatakan hampir mustahil untuk dipecahkan secara terperinci jumlah wang yang dibelanjakan oleh daerah dan negeri daripada bantuan wabak persekutuan mereka untuk pecutan berbanding pemulihan untuk membantu pelajar pulih dan keputusan yang sering ditentukan oleh pendidik individu yang berdasarkan pemerhatian harian.

Penyelidik di FutureEd, sebuah organisasi pendidikan yang ditempatkan di Sekolah Dasar Awam McCourt Universiti Georgetown, menjejaki cara 5,000 daerah sekolah terbesar di negara ini membelanjakan bantuan mereka. Mereka mendapati bahawa 2,970 daerah membelanjakan untuk kakitangan akademik, termasuk pakar membaca dan matematik, 1,257 membelanjakan untuk tunjuk ajar dan 748 untuk bimbingan matematik dan bahasa Inggeris. Tetapi tidak jelas tentang cara mereka merancang untuk menggunakan sumber tambahan tersebut, dan sama ada, sebagai contoh, pakar intervensi dan tutor menggunakan strategi pecutan atau pemulihan.

Lebih membimbangkan lagi walaupun ianya tidak menghairankan, memandangkan penyelidikan yang telah lama ditunjukkan tentang akses tidak seimbang kepada guru berkualiti tinggi, saiz kelas kecil, pembiayaan dan banyak lagi. Akses tidak seimbang kepada pembelajaran dipercepatkan dalam kalangan pelajar warna dan mereka daripada keluarga berpendapatan rendah.

“Penemuan itu benar-benar membimbangkan kerana apa yang kita lihat dalam kajian itu benar-benar seperti lapisan demi lapisan demi lapisan,” kata Allison Socol, naib presiden dasar, penyelidikan dan amalan P-12 di The Education Trust, seorang pemikir Washington yang cuba menutup jurang pencapaian yang memberi kesan yang tidak seimbang kepada pelajar berdasarkan latar belakang, kaum, warna dan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. “Kami mempunyai banyak data dan bukti untuk mengetahui bahawa pelajar-pelajar tersebut dan mereka dari latar belakang berpendapatan rendah telah kurang mendapat layanan dalam sistem pendidikan kita untuk masa yang lama.”

Sepanjang wabak ini, data telah menunjukkan bahawa pelajar dari daerah sekolah kemiskinan tinggi paling kerap dipulihkan dengan bahan ulasan yang di bawah tahap gred mereka, dari saat COVID-19 mula-mula memaksa daerah sekolah ditutup pada Mac 2020 sehingga akhir tahun persekolahan yang lalu.

“Pemulihan tidak berkesan dan ia amat merugikan pelaja,” kata Socol. β€œIa sangat membuka mata. Dan bagi saya, ia adalah satu seruan untuk bertindak untuk berfikir secara berbeza tentang cara kami menangani pembelajaran pelajar yang belum selesai, terutamanya pelajar yang telah lama tidak diberi perkhidmatan.”

Socol dan penyelidik lain di The Education Trust sedang dalam proses menyusun senarai daerah sekolah yang menggunakan pembelajaran dipercepatkan untuk mengembalikan pelajar ke landasan yang betul.

Antara beberapa majikan strategi yang paling agresif ialah Nashville, Tennessee, yang melancarkan “Program Khas Pelajaran Ekspress,” program tunjuk ajar intensif disasarkan yang menyediakan pelajar tunjuk ajar selama 30 minit, tiga hari seminggu. Pelajar dipasangkan dengan tutor yang sama sepanjang program dan semua tutor dilatih dalam pembelajaran pantas. Sekolah Awam Guilford County di North Carolina menggunakan $10 juta daripada dolar bantuan pandemiknya untuk menubuhkan program serupa, dengan 500 tutor bekerja dengan 4,000 pelajar. Massachusetts juga menggunakan strategi seluruh negeri yang dipanggil “Pelan Hala Tuju Pecutan,” yang bertujuan untuk membantu pemimpin daerah, pengetua dan guru memfokuskan pada kerja peringkat gred untuk membantu pelajar pulih.

“Penemuan itu benar-benar hebat, ” kata Socol. “Sebenarnya tidak ada persoalan tentang perkara yang berkesan, ini mengenai peralihan dasar dan amalan untuk mencerminkannya.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *