Malaysia Dan Singapura Bersetuju Untuk Bekerjasama Dalam Ekonomi Digital Dan Persekitaran Ekonomi Hijau

Mengikut petikan di NewsStraitTimes.Com, Malaysia dan Singapura secara substantif telah memuktamadkan rangka kerja kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali berkata bidang kerjasama yang dipersetujui dalam ekonomi hijau adalah selaras dengan matlamat Rancangan Malaysia Ke-12.

Menteri kanan itu berkata usaha ini dijalankan sebagai sebahagian daripada inisiatif kerajaan Malaysia untuk mempercepatkan peralihan sektor pembuatan tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana (SME) kepada alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) dan ekonomi hijau.

“Secara khususnya, melalui kerjasama ini, kedua-dua negara boleh bertukar-tukar amalan terbaik dari segi kuantifikasi pelepasan karbon dalam sektor pembuatan.

Rangka kerja ekonomi digital akan memperkasakan lagi perniagaan untuk mengintegrasikan operasi mereka secara digital di peringkat global, sekali gus meningkatkan daya saing ekonomi,” katanya dalam satu kenyataan bersama hari ini.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong berkata rangka kerja kerjasama dalam kedua-dua ekonomi digital dan ekonomi hijau menandakan satu kejayaan dalam perkongsian yang telah lama terjalin dan pelbagai rupa antara Singapura dan Malaysia.

Perjanjian itu meletakkan asas untuk kerjasama lanjut antara kedua-dua negara merentasi pelbagai bidang ekonomi hijau dan digital di Singapura dan Malaysia.

“Ini akan memberikan manfaat ketara kepada komuniti dan perniagaan kami,” kata Gan.

Rangka kerja kerjasama menjadi asas bagi inisiatif dua hala masa hadapan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan hijau.

Malaysia dan Singapura bersetuju untuk berusaha ke arah menandatangani kedua-dua rangka kerja kerjasama menjelang akhir 2022.

Rangka kerja kerjasama dalam ekonomi digital akan memudahkan kerjasama yang diperhebat dalam bidang yang luas, termasuk pemudahan perdagangan, identiti digital, piawaian, promosi pelaburan dan kemudahan dalam pendigitalan, serta pendigitalan perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Ini akan membuka kunci peluang yang lebih luas, memberi manfaat kepada perniagaan, pekerja dan komuniti di kedua-dua negara.

Dari segi ekonomi hijau, Singapura dan Malaysia akan mengukuhkan kerjasama untuk menyahkarbonkan industri kita, dan membolehkan perniagaan dan pekerja merebut peluang yang timbul.

Di bawah rangka kerja kerjasama, kedua-dua negara bersetuju untuk bekerjasama dalam mobiliti generasi akan datang, pertukaran dasar ESG, pembangunan kapasiti untuk pengeksport, penyelesaian karbon rendah, penggunaan dan penyimpanan, kerjasama industri kredit karbon dan piawaian teknologi tenaga boleh diperbaharui.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *